רשימת שירים

 1. וידעתמנדי ג'רופי
 2. אשר בראפיאמנטה
 3. הנה מה טוברבע לשבע
 4. ואתם הדבקיםשלמה דקס ומנדי וולד
 5. רצונךנפתלי דוד
 6. נודה לךסנדי שמואלי
 7. אחת שאלתיבין השמשות
 8. אור חדששלמה שמחה
 9. אדיר במרוםאסף נגל
 10. ברוך אתהאלי מנדלבאם
 11. עננישלמה שמחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות