רשימת שירים

 1. וידעת מנדי ג'רופי
 2. אשר ברא פיאמנטה
 3. הנה מה טוב רבע לשבע
 4. ואתם הדבקים שלמה דקס ומנדי וולד
 5. רצונך נפתלי דוד
 6. נודה לך סנדי שמואלי
 7. אחת שאלתי בין השמשות
 8. אור חדש שלמה שמחה
 9. אדיר במרום אסף נגל
 10. ברוך אתה אלי מנדלבאם
 11. ענני שלמה שמחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות