רשימת שירים

  1. אני מאמיןלהקת מחסן
  2. והכהניםשלמה כץ
  3. אפשר לתקןמרדכי בן דוד
  4. קדושמשפחת ואך
  5. כאייל תערוגאודי אולמן
  6. זכורליפא שמעלצר
  7. המלאךשירה חדשה
  8. אין ערוךשרולי גינזנורג
  9. ועתה ישראלשלומי דסקאל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות