רשימת שירים

  1. אני מאמין להקת מחסן
  2. והכהנים שלמה כץ
  3. אפשר לתקן מרדכי בן דוד
  4. קדוש משפחת ואך
  5. כאייל תערוג אודי אולמן
  6. זכור ליפא שמעלצר
  7. המלאך שירה חדשה
  8. אין ערוך שרולי גינזנורג
  9. ועתה ישראל שלומי דסקאל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות