רשימת שירים

 1. עלה קטןיהודה דים
 2. אמריהודה איסלר
 3. אור חדשמנדי ג'רופי
 4. אחכה לושירה חדשה
 5. כל המתפללישיבה בויס
 6. שכוי"חפארטיש
 7. שמע ישראלשמשון דלקוביץ
 8. הודו לה'מנדי ווקס
 9. שלום רבשלומי דאסקל
 10. הקדוש ברוך הואיוני שלמה
 11. תנו לנו סימןלני סולומון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות