רשימת שירים

 1. אי שם אילנית
 2. איזה יום יפה גשר הירקון
 3. מחבואים להקת הנח"ל
 4. חיילים יצאו לדרך להקת פיקוד צפון
 5. חי עפרה חזה
 6. כלניות שושנה דמארי
 7. ליפא העגלון בצל ירוק
 8. ואלס להגנת הצומח להקת הנח"ל
 9. עוד נשוב מחר הגבעטרון
 10. האיש מן הבקעה דורית ראובני
 11. בהאחזות הנח"ל בסיני להקת הנח"ל
 12. תפוח הזהב שלישיית גשר הירקון
 13. מתוק מתוק להקת פיקוד צפון
 14. עולה עולה יזהר כהן
 15. תן כתף הכל עובר חביבי
 16. דבש הפרברים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות