רשימת שירים

  1. יזכרםיעקב שווקי
  2. מן המיצרשלמה שמחה
  3. בשצף קצףאברומי פלאם
  4. שמע ה'SOUL
  5. נקדשפרחי מיאמי
  6. אל תסתרלפיא שמלצער
  7. טאטעיעקב שווקי
  8. יזכרםמרדכי בן דוד
  9. משכיל לדודאייזיק העניג
  10. ממעמקיםאברומי פלאם

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות