רשימת שירים

  1. לכה דודי פרחי מיאמי
  2. לכו נרננה יהודה
  3. בואי בשלום דב פרקש
  4. אשת חיל יעקב שוואקי
  5. א-ל אדון אלי פרידמן
  6. וזכנו שלמה כץ
  7. התעוררי מיכאל עובד
  8. בואי בשלום מנדי ווקס
  9. שהשלום שלשלת
  10. אנא מלך מרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות