רשימת שירים

 1. התורה והאומותאברהם פריד
 2. תורה תהיפרחי מיאמי
 3. משה אמתאברהם פריד
 4. תורהאברומי פלאם
 5. מרבהמרדכי בן דוד
 6. תורה תורה תורהמרדכי בן דוד
 7. אמת (אינסטרומנטלי)פרחי מיאמי
 8. תורה - מחרוזתמרדכי בן דוד
 9. כאיש אחדשלומי דקס
 10. תורה הקדושהמרדכי בן דוד
 11. שמעו ותהי נפשכםיידל ורדיגר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות