רשימת שירים

  1. דודיאייזיק האניג
  2. מה אשיבוהביאנו
  3. מארשיוני שלמה
  4. יבנה המקדשמנחם לוק
  5. פתחומנדי ורדיגר
  6. שמחה בליביארי גולדווג
  7. די דישלומי דאסקאל
  8. לבנות ביתמאיר גלבר
  9. מארש פתחו ליחסידי בעלזא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות