רשימת שירים

 1. הוא יפתחיעקב שוואקי
 2. תורהיעקב יאנג
 3. אנא עבדאיהודה
 4. רצההחברה
 5. כל העוסקאברהם פריד
 6. והערביעקב שוואקי
 7. ונהיהפרחי מיאמי
 8. חביביןאוהד מושקוביץ
 9. ודעמרדכי בן דוד
 10. וזכניברוך לוין
 11. לשם שמיםיעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות