רשימת שירים

  1. והערביעקב שווקי
  2. רחםליפא שמלצר
  3. לב טהורוהביאנו
  4. אשר יחדיודב הנדלר
  5. וימלא משאלותינויוסי הופמן
  6. בשםעופי נט
  7. מימיניאברומי פלאם
  8. אחתשלשלת
  9. מלך שוכןאייזקי האניג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות