רשימת שירים

  1. והערב יעקב שווקי
  2. רחם ליפא שמלצר
  3. לב טהור והביאנו
  4. אשר יחדיו דב הנדלר
  5. וימלא משאלותינו יוסי הופמן
  6. בשם עופי נט
  7. מימיני אברומי פלאם
  8. אחת שלשלת
  9. מלך שוכן אייזקי האניג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות