רשימת שירים

  1. רבותיליפא שמעלצר
  2. שלא עשנואלי פרידמן
  3. הללוסנדי שמואלי
  4. אתהלךלהביאנו
  5. אספרהסיני
  6. עם הנצח
  7. חלום חלמתיליפא שמעלצר
  8. הנשמה לךמרדכי בן דוד
  9. ושלמומרדכי בן דוד
  10. אדיר במרוםיצחק שמחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות