רשימת שירים

  1. רבותי ליפא שמעלצר
  2. שלא עשנו אלי פרידמן
  3. הללו סנדי שמואלי
  4. אתהלך להביאנו
  5. אספרה סיני
  6. עם הנצח
  7. חלום חלמתי ליפא שמעלצר
  8. הנשמה לך מרדכי בן דוד
  9. ושלמו מרדכי בן דוד
  10. אדיר במרום יצחק שמחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות