רשימת שירים

  1. אשר ברא האחים פיאמנטה
  2. סימן טוב
  3. משה קבל
  4. לכה דודי
  5. מחרוזת ג'
  6. יללה משיח
  7. ניגון
  8. עוד ישמע
  9. הנה מה טוב
  10. לשנה הבאה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות