רשימת שירים

 1. יבוא משיחמשה גיאת
 2. שלי שליאבישי לוי
 3. השבח לא-למשב בן מור
 4. עוד תראהאלי לוזון
 5. לאן הולכים כולםיואב יצחק
 6. מי כמוך ישראלאמיר אליהו
 7. תפילת אדםיורם צוברי
 8. שמור על האורדוד ג'מיל
 9. משהשימי תבורי
 10. דוד יפה עינייםדקלון
 11. אלף דורליאור פרחי
 12. עוד יבואו ימיםאביהוא מדינה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות