רשימת שירים

 1. חזקאברהם פריד
 2. חברוןמרדכי בן דוד
 3. משיחמנדי וולד
 4. יערבשלומי דקס
 5. הנה מה טוב מנדי וולד
 6. מודה אניאברהם פריד
 7. אין עוד מלבדומרדכי בן דוד
 8. דדא בייאברהם פריד
 9. סוף דברשלומי דקס
 10. אדם דואגאברהם פריד
 11. שהחיינועמית ליסטונד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות