רשימת שירים

 1. ה' מלךDJ הלל
 2. הכל לטובהדדי גראוכר
 3. בוטחים בקב"האלי פרידמן
 4. ברכה על בלי דייוסי רוז
 5. מאמיניםמרדכי בן דוד
 6. ביום ההואשלומי דקס
 7. א-ל הכבודיניב
 8. צל חולףהמדרגות
 9. ברוך ה'מנחם פיליפ
 10. אשר בראאלי צ'ייט
 11. עוצו עצהשלמה כהן
 12. פתחו שעריםשלהבת

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות