רשימת שירים

  1. על כן ציוןאברהם פריד
  2. את פניךאפרים מנדלסון
  3. רחםיעקב שוואקי
  4. כרחם אבפרחי מיאמי
  5. א-לי למה עזבתנימנדי וולד
  6. רחוקמקהלת צליל וזמר
  7. שפכי כמיםמנדי וולד
  8. יודע בגויםמרדכי בן דוד
  9. חמולשלומי דקס
  10. מאמע רחל ויין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות