רשימת שירים

  1. בין כך ובין כך אברהם פריד
  2. אדם דואג
  3. כי המצוה
  4. וקרב פזורינו
  5. התייצבו
  6. עלה קטן
  7. עד הנה
  8. אדרבה
  9. שבת קודש
  10. תניא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות