רשימת שירים

  1. תודהחיים משה
  2. מחרוזת אם ננעלודקלון
  3. מחרוזת חביב זכריהאבי סינוואני
  4. שמור וזכורג'קי מקייטן
  5. שמור עלינואיציק קלה
  6. נגילה הללוי-המשה גיאת
  7. פזמון האגודהאורי שבח
  8. משהשימי תבורי
  9. מחרוזת חסידיתמשה כהן
  10. שירו שירמשה גיאת

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות