רשימת שירים

  1. והראינוצלי שטרן
  2. קראתיך י-המיכאל לאן אליאס
  3. ה' תבנהשלומי גרטנר
  4. יראו עינינושרוליק הרשטיק ועדי רן
  5. ברשותיעקב שוואקי
  6. בונה ירושליםשלומי דסקל
  7. אליך ה'ערן קליין ונתנאל הרשטיק
  8. נאמןמרדכי בן דוד
  9. מי יתןאוהד מושקוביץ
  10. תורה צוה לנו משהשלומי דקס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות