רשימת שירים

 1. שים שלום עדי רן ושרוליק הרשטיק
 2. שזופת שמש המדרגות
 3. מזמור לתודה יהודה סעדון
 4. שויתי ה' לנגדי תמי יואב וקנין
 5. כי בא מועד ערן קליין ונתנאל הרשטיק
 6. אשירה יצחק רווה
 7. נער הייתי עופר ריישטת
 8. מהרה פרה אדומה
 9. עוד ישמע ירחמיאל
 10. שמע קולי שפתי תפתח
 11. דוד מלך תזמורת שבת אחים
 12. תהום גיל אורן
 13. אליך ערן קליין ונתנאל הרשטיק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות