רשימת שירים

 1. שים שלוםעדי רן ושרוליק הרשטיק
 2. שזופת שמשהמדרגות
 3. מזמור לתודהיהודה סעדון
 4. שויתי ה' לנגדי תמייואב וקנין
 5. כי בא מועדערן קליין ונתנאל הרשטיק
 6. אשירהיצחק רווה
 7. נער הייתיעופר ריישטת
 8. מהרה פרה אדומה
 9. עוד ישמעירחמיאל
 10. שמע קולישפתי תפתח
 11. דוד מלךתזמורת שבת אחים
 12. תהוםגיל אורן
 13. אליך ערן קליין ונתנאל הרשטיק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות