רשימת שירים

 1. וזוכרמקהלת לחיים
 2. כן ה'
 3. ידיד נפשאיצי קלינפלד
 4. לולי, העושהמקהלת לחיים
 5. קאפעליעחסידי חב"ד
 6. מזמוריעקב סגל
 7. ידיד נפשיוסף קרדונר
 8. בשצף קצףדניאל ברוידי ויצחק קנ
 9. אילןמקהלת לחיים
 10. דדא ביהלב טהור
 11. המלאךרגש
 12. צמאהמקהלת לחיים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות