רשימת שירים

 1. יעלה ויבואפרחי מיאמי
 2. מי כה'צליל וזמר
 3. מה אשיבמרדכי בן דוד
 4. יעלהמיכאל שטרייכר
 5. מה לךדב לוין
 6. יהי החודשדדי גראוכר
 7. יהי החודשפרחי לונדון
 8. יהי החודשיידל ורדיגר
 9. ברכה והצלחהאברהם פריד
 10. ברכה והצלחהאויף שימחעס
 11. ויקבץשלומי דקס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות