רשימת שירים

 1. שיר למעלות אולפנית ישורון
 2. לך ה' מקהלת שיר א-ל
 3. מולדת אולפנת אבן שמואל
 4. יצחק משפחת ואך
 5. עקבות שבחול זמרת י-ה
 6. מנגינת חייו צוות הווי בני עקיבא
 7. מלך רחמן נשמה קרליבך
 8. אנא בכח פרחי אפרת
 9. אשרי כל ירא ה' רחל וילנר
 10. אליך אלוקי אולפנית שח"ם
 11. גם כי אלך שלמה קרליבך
 12. קדושה אני מבקש צוות הווי בני עקיבא
 13. קומי אורי נעמי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות