רשימת שירים

  1. זאתמנדי ג'רופי
  2. כי אתה הואפרחי מיאמי
  3. ליבי יהודה דים
  4. אספרהמיכאל שטרייכר
  5. תפילה לענימרדכי בן דוד
  6. זכוראפרים מנדלסון
  7. ותערבאברהם פריד
  8. מודה אנימיכאל סקופסקי
  9. בשם ה'אודי אולמן
  10. אדון השלוםדדי גראוכר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות