רשימת שירים

  1. זאת מנדי ג'רופי
  2. כי אתה הוא פרחי מיאמי
  3. ליבי יהודה דים
  4. אספרה מיכאל שטרייכר
  5. תפילה לעני מרדכי בן דוד
  6. זכור אפרים מנדלסון
  7. ותערב אברהם פריד
  8. מודה אני מיכאל סקופסקי
  9. בשם ה' אודי אולמן
  10. אדון השלום דדי גראוכר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות