רשימת שירים

 1. תמיד בשמחה מרדכי בן דוד
 2. אתה בחרתנו אפרים מנדלסון
 3. מלך פרוג'קט X
 4. הבל הבלים מונה רוזנבלום
 5. הווי דן אפרים מנדלסון
 6. אל תתיאש מרדכי בן דוד
 7. אמת עמית ליסטונד
 8. ותגלה שלומי דסקאל
 9. כוח הרצון יעקב זינגבוים ועמית ליסטונד
 10. להתענג מונה ותזמורתו
 11. כולנו כאחד דדי גראוכר
 12. לך אתן דדי גראוכר
 13. מוריה אברהם פריד
 14. ואהבת לרעך כמוך דדי גראוכר
 15. מלך דדי
 16. שיהא הכל דדי גראוכר ועמית ליסטונד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות