רשימת שירים

 1. חברון שליאברהם פריד
 2. לא נזוז מפהדדי גראוכר
 3. לו אעזבךמנדי ג'רופי
 4. לא נזוז מכאןמרדכי בן דוד
 5. לא נלך מכאןמוטי ויעקב זינגבוים
 6. חברון מאז ולתמידמרדכי בן דוד
 7. חברוןיצחק ריס
 8. מצוה רביעיתמיכאל שטרייכר
 9. לך אתןדדי גראוכר
 10. התיצבואברהם פריד
 11. לא נלך מכאן - גרסת רמיקסמוטי ויעקב זינגבוים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות