רשימת שירים

  1. מחרוזת שמחת תורהמנדי ורדיגר
  2. הקפה ו'חסידי בעלזא
  3. לעשות נחת רוח (מחרוזת)מנחם הרמן וחברים
  4. הקפותרננו חסידים
  5. קול רינהרננו חסידים
  6. עד מתי (אינסטרומנטלי)תזמורת
  7. והאר עינינו מחרוזת (אינסטרומנטלי)תזמורת נגינה
  8. תורה - מחרוזתמרדכי בן דוד
  9. ריקוד רננו חסידים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות