רשימת שירים

 1. מכת שמשיגאל בשן
 2. אמא ודניגזוז
 3. שיר המכולתכוורת
 4. אני הולך לבית שאןגרי אקשטיין
 5. גב אל גבשם טוב לוי ודפנה ארמוני
 6. למדבר שאנוגידי גוב ואלי לוזון
 7. עלינו ועל אהלינואפרים שמיר
 8. שלוש ארבע לעבודהאריק איינשטיין
 9. תשעה ירחיםשלמה יידוב
 10. אני אוהבהכב הששה עשר
 11. שכח אותי אמרתאריק סיני
 12. אולי זה מעליבמתי כספי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות