רשימת שירים

 1. שלום עליכםכל המשתתפים
 2. אלקא דיליהמוזיקאליש 1
 3. לכה דודיכולם
 4. ניגון שבתיואל צליק
 5. לכו נרננהישראל פרנס
 6. לכו נרננהאבי נקש
 7. בואי בשלוםמיקי רוזנבאום
 8. אשת חילדי ג'י הלל
 9. שירי שבת של שמואללב טהור
 10. לא תבושימרדכי בן דוד
 11. אסדר לסעודתאחסידי חב"ד
 12. יום שבתוןחיים דוד סרצ'יק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות