רשימת שירים

  1. בואי בשלוםשלמה כהן
  2. ברוך א-ל עליוןחסידי פטרסבורג
  3. מזמור שירגיל עקיביוב
  4. ושמרואברהם פריד
  5. שבת שלוםסנדי שמואלי
  6. בואי בשלוםשלשלת
  7. תנו שבחיוסי רוז ויידל ורדיגר
  8. גם כי אלךמרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות