רשימת שירים

  1. בואי בשלום שלמה כהן
  2. ברוך א-ל עליון חסידי פטרסבורג
  3. מזמור שיר גיל עקיביוב
  4. ושמרו אברהם פריד
  5. שבת שלום סנדי שמואלי
  6. בואי בשלום שלשלת
  7. תנו שבח יוסי רוז ויידל ורדיגר
  8. גם כי אלך מרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות