רשימת שירים

 1. יום השבתדוד חי לורי
 2. לך דודיג'קי מקייטן
 3. כי אשמרה שבתאריה עובדיה
 4. יגדל אלוקים חימוני טבעוני
 5. שבתאלעזר רז
 6. יום זה יום מנוחהשר שלום קשת
 7. יום זה לישראלמשה גיאת
 8. יום זה שירו לאלמשה גיאת
 9. שוועת ענייםג'קי אלקיים
 10. חביבימאיר לוי
 11. יודוך רעיונידוד אביכזר
 12. שמחיםמשה חבושה
 13. ידיד נפשיובל גד עלאיוף

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות