רשימת שירים

  1. לקדושת שמךניר קפטן ונפתלי גולד
  2. זכוראפרים מנדלסון
  3. ומפני חטאינויהודה דים
  4. תפילה לעניעמית ליסטונד
  5. קינותמנדי וולד ויידל ורדיגר
  6. אל אשר תלכי (רות)מיקי רוזנבאום
  7. ניגון הרבימרדכי בן דוד
  8. אקראיצחק רוזנטל ושלשלת
  9. נשבעשלמה שמחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות