רשימת שירים

 1. אמר רבי יוסיעקיבא מרגליות
 2. אם אין אנישלומי גרסטר
 3. דע לפניטק נוי
 4. גלגל יעקב יאנג
 5. ניגון כנרתנוחי קראון
 6. וארשתיךיונתן רזאל
 7. בואי בשלוםישי לפידות
 8. שוש אשישדוד גבאי
 9. לשם שמיםיעקב שוואקי
 10. ולך לבדך אנחנו מודיםעקיבא מרגליות
 11. קול מבשראודי אולמן
 12. שמחתישבת אחים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות