רשימת שירים

  1. התנעריתזמורת איילת השחר
  2. אספרהסיני
  3. אנא מלךאייזיק האניג
  4. בואי בשלוםשלהבת
  5. גם כי אלךישיבה בויס
  6. מזמור שיר ליום השבתנפתלי אברמסון
  7. ושמרויוסי הופמן ועדי רן
  8. כפה פרשהאברומי פלאם
  9. הרחמןעופי נט

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות