רשימת שירים

 1. לכה דודימוטי זינגבוים
 2. לכה דודייהודה דים
 3. לא תבושיבן ציון שנקר
 4. מנוחה ושמחהאפרים מנדלסון
 5. מה ידידותמרדכי בן דוד
 6. ידיד נפשמנחם פיליפ
 7. והיואברהם פריד
 8. פרוקדביקות
 9. א-ל אדוןישראל ויליגר
 10. שלום עליכםגבריאל חסון
 11. מלאכי עליוןמיקי רוזנבאום
 12. ידיד נפשמרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות