רשימת שירים

  1. כל העולם כולו גיא אזיקרי
  2. וראו יומי
  3. רחוק שלומי גרטנר
  4. ידיד יעקב שוואקי
  5. כנגן המנגן שלמה שמחה
  6. אספרה סיני
  7. ממקומך מוטי זילבוים
  8. מאת ה' אליעזר רוזנפלד
  9. יצליח חסידי בעלז

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות