רשימת שירים

 1. אל תתיאשגידי שרון
 2. צריך שתע אהובירינת גבאי
 3. בנה ביתךנשמה קרליבך
 4. לדוד ה' אור וישעימתי שריקי
 5. אנו עמךנעמי טפלו
 6. הלוואיאולפני שח"ם
 7. מודה אנילהקת נדודים פנימה
 8. זמנים טוביםאושי גרוס
 9. שמחתני ה'ניצוצות
 10. ואני אשיר אתי אנקרי
 11. עקבות שבחולזמרת י-ה
 12. אני מאמיןאלחנן עמיר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות