רשימת שירים

 1. רבון כל העולמיםיצחק פוקס
 2. שמש חדשהאורה
 3. אלי אתה שומעריקי אוגול
 4. שיר למעלותאודי דוידי
 5. הללומקהלת שיר אל
 6. חוקי תנועהבין השמשות
 7. לעולםאהרון רזאל
 8. עמוק בפניםשירן צנעני
 9. קומי נשמהאולפנית טבריה
 10. מה לכם לדאוגיוסף קרדונר
 11. אשא עיניאורה
 12. מן האורמשפחת ואך
 13. אמונהאורי אלדר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות