רשימת שירים

  1. י-ה ריבון חסידי פיטסבורג
  2. אדון השלום דדי גראוכר
  3. שמע ישראל שלומי דקס
  4. י-ה ריבון צליל וזמר
  5. צור ג'פ 5
  6. אין ערוך קובי
  7. מעין עולם הבא שלומי דקס ומיכאל שני
  8. ברוך א-ל עליון דב לוין
  9. אשת חיל אלי גרשטנר
  10. שלום עליכם שלמה שמחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות