רשימת שירים

  1. שאי סביבאברהם פריד
  2. המלכות שלך היאאלי פרידמן
  3. מלאחיים דוד
  4. גפןאבי נקש
  5. מה טובומיקי רוזנבאום
  6. תן לנו תקוהדדי
  7. אין יאושעדי רן
  8. אבר כיונההמדרגות
  9. ומפני חטאינויהודה דים
  10. נשמה - ניגוןאוף שימחעס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות