רשימת שירים

  1. שאי סביב אברהם פריד
  2. המלכות שלך היא אלי פרידמן
  3. מלא חיים דוד
  4. גפן אבי נקש
  5. מה טובו מיקי רוזנבאום
  6. תן לנו תקוה דדי
  7. אין יאוש עדי רן
  8. אבר כיונה המדרגות
  9. ומפני חטאינו יהודה דים
  10. נשמה - ניגון אוף שימחעס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות