רשימת שירים

  1. בשם ה'אחינו
  2. הטהאריה קונסטלר
  3. כולםשלשלת 4
  4. מי אדירדוד גבאי
  5. ישימךמנדי וולד
  6. תורה ציווהשלומי דקס
  7. ממקומךפרחי מיאמי
  8. ברשות יעקב שוואקי
  9. אנא בכוחליפא שמלצר
  10. שמעו יהודה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות