רשימת שירים

 1. אילת חןמאיר בנאי
 2. תעשה שלום עלינועובד
 3. הרוח בקרבנובן סנוף
 4. קול מבשראהרון רזאל
 5. אני מאמיןחגי רוזנק
 6. הריני מקשרמשה צבי הגדול
 7. רם ונישאיצחק פוקס
 8. לב טהורגיא מינץ
 9. נקודה טובהשולי רנד
 10. אור חייםאהרון רזאל
 11. לא לפחד כללאלי כהן
 12. מסע לירושלים (נעימה)המדרגות

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות