רשימת שירים

  1. מה נשתנהמיכאל סקובסקי
  2. מה נשתנה בית יצחק
  3. חסלבעלזא
  4. והיא שעמדה אברהם פריד
  5. והיא שעמדה בעלזא
  6. עבדים פרחי מיאמי
  7. והיא שעמדהבן ציון שנקר
  8. דיינו פרחי מיאמי
  9. בצאת ישראלצליל וזמר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות