רשימת שירים

 1. טאטע יעקב שוואקי
 2. שמע ישראל שלומי דקס
 3. קנא לשמך יצחק מאיר הלפגוט
 4. רחל יוסי גורביץ
 5. יוודע יעקב שוואקי
 6. עשה עקיבא מרגליות
 7. רחם דוד גבאי
 8. אחינו איצי ספינר
 9. יזכרם יעקב שוואקי
 10. אם אשכחך אודי דוידי
 11. קול ברמה משה שטקל
 12. וזכור לנו משה מנדלוביץ
 13. אם שאכחך ישראל ויליגר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות