רשימת שירים

 1. טאטעיעקב שוואקי
 2. שמע ישראל שלומי דקס
 3. קנא לשמךיצחק מאיר הלפגוט
 4. רחל יוסי גורביץ
 5. יוודעיעקב שוואקי
 6. עשה עקיבא מרגליות
 7. רחםדוד גבאי
 8. אחינו איצי ספינר
 9. יזכרם יעקב שוואקי
 10. אם אשכחךאודי דוידי
 11. קול ברמה משה שטקל
 12. וזכור לנו משה מנדלוביץ
 13. אם שאכחךישראל ויליגר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות