רשימת שירים

 1. גם כי אלךהחבר'ה
 2. טאטעלב טהור
 3. שירו לנוחסידיש אקפלה
 4. הבטמשוררים
 5. ולירושליםשהשלום שלו
 6. מה אשיבפילהרמונה
 7. אנא ה'החבר'ה
 8. אם אשכחךחסידיש אקפלה
 9. שיר המעלותפילהרמונה
 10. תורה הקדושהמנדל ורדיגר
 11. ניגון הבעש"טווקאליש
 12. אבינוווקאליש

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות