רשימת שירים

 1. ימלוך דוד גבאי
 2. מלכא דעלמא אברהם פריד
 3. הנני דוב פרקש
 4. גדולה תורה אליקים ביננשטוק
 5. תורה יעקב יאנג
 6. תורה מפוארה ממלכת התורה
 7. נעשה ונשמע שי ברק
 8. עץ חיים שלשלת
 9. עטרת בנים חסידי בעזלא
 10. והאר חסידי גור
 11. מחרוזת תורה חסידי בעזלא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות