רשימת שירים

 1. ליהודים שלמה קארו
 2. ביישניםאברהם פריד
 3. ימלוךדוד גבאי
 4. זרעאדוד גבאי
 5. הלומדיוסי גורביץ
 6. מודה אני ירמיה דמן
 7. רק חזקמאיר שמחה
 8. כי לקח טובחסידי גור
 9. פרוק ית ענךמרדכי בן דוד
 10. נעשה ונשמעשי ברק
 11. עטרת בניםחסידי בעלזא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות