רשימת שירים

 1. אחדיוסף חיים בלוך
 2. ועל דעברוך לוין
 3. זרעאדוד גבאי
 4. יגדלשלומי דקס
 5. לב אחדיידל
 6. מי כעמךמרדכי בן דוד
 7. אני מאמין יוסי גורביץ
 8. אליך אליקים ביננשטוק
 9. ערבים זה לזהשירה חדשה
 10. ואהבת לרעך כמוךמידד טסה
 11. שיר החסידיםישי לפידות
 12. אשר יצרליפא שמלצער
 13. נעשה ונשמעשי ברק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות