רשימת שירים

 1. אזיל דמעהסיני תור
 2. אל החיטהמשפחת ואך
 3. מן האור משפחת ואך
 4. גל עינידוב שורין
 5. כי עמךדוב שורין
 6. שפל רוחהמדרגות
 7. שומע תפילהאודי דוידי
 8. וישמע קוליאודי דוידי
 9. צעקת הדלצבי זלבסקי
 10. אופל אלמנה תאירצבי זלבסקי
 11. דמעה קטנהיצחק פוקס
 12. בינו בוערים בעםיצחק פוקס
 13. על נהרות בבלמידד טסה
 14. אשא עינימידד טסה
 15. תהילים ט"ותור מרקיז
 16. ממעמקים סיני תור

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות