רשימת שירים

 1. אזיל דמעה סיני תור
 2. אל החיטה משפחת ואך
 3. מן האור משפחת ואך
 4. גל עיני דוב שורין
 5. כי עמך דוב שורין
 6. שפל רוח המדרגות
 7. שומע תפילה אודי דוידי
 8. וישמע קולי אודי דוידי
 9. צעקת הדל צבי זלבסקי
 10. אופל אלמנה תאיר צבי זלבסקי
 11. דמעה קטנה יצחק פוקס
 12. בינו בוערים בעם יצחק פוקס
 13. על נהרות בבל מידד טסה
 14. אשא עיני מידד טסה
 15. תהילים ט"ו תור מרקיז
 16. ממעמקים סיני תור

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות