רשימת שירים

  1. על נהרות בבלמידד טסה
  2. על הצדיקיםיוסי גורביץ
  3. ואז יהיוחיים ישראל
  4. ברכת אביךדוד גבאי
  5. אספרה שמךירמיה דמן
  6. למקדשךחסידי גור
  7. תורה ציווה שלומי דקס
  8. אחינואיצי ספינר
  9. עשה עקיבא מרגליות
  10. הנשמה ברוך לוין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות