רשימת שירים

  1. על נהרות בבל מידד טסה
  2. על הצדיקים יוסי גורביץ
  3. ואז יהיו חיים ישראל
  4. ברכת אביך דוד גבאי
  5. אספרה שמך ירמיה דמן
  6. למקדשך חסידי גור
  7. תורה ציווה שלומי דקס
  8. אחינו איצי ספינר
  9. עשה עקיבא מרגליות
  10. הנשמה ברוך לוין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות